Naar inhoud

De Internationale Graveerprijs René Carcan wordt georganiseerd door de vzw Espace René Carcan.

De organisatoren hebben met de instelling van deze prijs een dubbel doel voor ogen.
Enerzijds willen zij een leemte opvullen en België een internationale graveerwedstrijd bezorgen. Anderzijds komen zij tegemoet aan de wens van de prentkunstenaar René Carcan (1925-1993) om meer waarde toe te kennen aan de prentkunst.

Deze prijs werd in januari 2014 voor het eerst uitgereikt en wordt om de twee jaar uitgereikt.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME :

 • Inzendingen staan open voor elke kunstenaar die drukwerk maakt, zonder nationaliteit of leeftijdsgrens.
 • Een inschrijfgeld van 45 euro is vereist. Dit bedrag moet worden betaald bij de afsluiting van het inschrijvingsdossier en zal de deelname valideren.
 • Geaccepteerde technieken: grafiek met inbegrip van diepdruk, houtsnede, burijn, ets, lithografie, linosnede, xylogravure, zeefdruk en monotype, alsmede alle technieken met een discrete fotografische bijdrage.
 • Elke kunstenaar presenteert 4 coherente prints in digitaal formaat voor de preselectiejury.
 • Deze afdrukken moeten in de afgelopen 3 jaar zijn gemaakt en op papier van maximaal 60 x 80 cm.


TIJDSCHEMA :

 • 01/03/2023 : opening van de inschrijvingen
 • 30/09/2023 : sluitingsdatum voor inzendingen
 • 11/10/2023 : beraadslaging van de jury van voorselectie
 • 23/10/2023 : mededeling aan de geselecteerde kunstenaars
 • 24/11/2023 : uiterste datum voor de ontvangst van afdrukken
 • 01/11/2023 : opening van de openbare stemming
 • 09/12/2023 : beraadslaging van de internationale jury
 • 01/01/2024 : einde van de openbare stemming
 • 03/02/2024 : Opening, prijsuitreiking en tentoonstelling
 • 04/02/2024 tot 03/03/2024: Tentoonstelling in de Wittockiana - Museum voor boekkunst en boekbinden in Brussel.


REGISTRATIE:

 • Kandidaten kunnen zich alleen inschrijven via de website http://renecarcan.org waar zij een account moeten aanmaken.
 • Elke kandidaat heeft dan een persoonlijke pagina, die hij of zij naar believen kan beheren.
 • Op deze pagina kan de kandidaat 4 werken uploaden via de knop "Een werk toevoegen".
 • De inschrijving wordt pas in aanmerking genomen wanneer de kandidaat zijn inschrijving valideert door de status "Definitief" aan te vinken vóór de uiterste datum voor inzendingen.
 • Aanvragers geven in het inschrijfformulier aan of hun werk te koop kan worden aangeboden - en tegen welke prijs - indien zij worden geselecteerd.
 • In geval van verkoop zal Espace René Carcan vzw een commissie van 15% aanrekenen.
 • Het aan de artiesten verschuldigde bedrag wordt alleen via bankoverschrijving aan hen uitbetaald.


VOORSELECTIE JURY :

Samenstelling van de jury:
De vzw Espace René Carcan benoemt de leden van de jury, met inbegrip van de voorzitter. Hun aantal is niet beperkt. Zij zijn gekozen vanwege hun deskundigheid op het gebied van kunst en graveren in het bijzonder. De rol van de jury is het maken van een voorselectie. De jury is soeverein, beraadslaagt blind en haar beslissingen zijn definitief.

Selectie en verzending:

 • Een eerste selectie zal worden gemaakt door deze jury, die 25 aanmeldingen zal aanhouden.
 • Aan het einde van deze eerste selectie zullen de aangewezen kunstenaars sturen per post de 4 gravures die in hun inschrijvingsdossier zijn opgenomen naar het volgende adres

l'asbl Espace René Carcan c/o Tilt Factory
Waterloosesteenweg 255
1060 Brussel
België

 • Afdrukken die na de uiterste datum van 24/11/2023 worden ontvangen, worden niet in aanmerking genomen.
 • Ze worden niet ingelijst, zonder glas of passe-partout, in een stevige, herbruikbare rol verzonden. Op de rollen staat geen externe prijsvermelding en de vermelding "Drukwerk - Geen handelswaarde" (deze etiketten kunnen worden gedownload van de website en zijn essentieel voor het welslagen van de zending). Bij misbruik van deze etiketten behouden de organisatoren van het vergelijkend onderzoek zich het recht voor de douanekosten op de kandidaat te verhalen.
 • De afdrukken reizen op eigen risico van de kunstenaars. De afdrukken worden in ontvangst genomen zodra ze bij de organisatoren van de wedstrijd aankomen.
 • De organisatoren verbinden zich ertoe de niet gekochte afdrukken aan de deelnemers terug te geven.

INTERNATIONALE JURY :

Samenstelling van de jury

 • Deze jury staat los van de jury van de voorselectie, maar wordt onder dezelfde voorwaarden gekozen. De rol van deze internationale jury is om uit de 25 voorgeselecteerde kunstenaars 3 winnaars te kiezen aan wie de 3 prijzen zullen worden toegekend.
 • De jury is soeverein, beraadslaagt blind en haar beslissingen zijn definitief.
 • De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

PRIJZEN :

 • René Carcan Internationale hoofdprijs: 5.000 euro
 • Eerste vermelding - Roger Dewint Prijs: € 3.000
 • Tweede vermelding: € 2.000

De jury kan besluiten geen prijs toe te kennen.


Publieksprijs

 • Openbare prijs: niet begiftigd.
 • De 25 artiesten uit de eerste selectie worden voorgedragen voor de stemmen van de internetgebruikers. Via de website https://renecarcan.org/
 • De kunstenaar wiens werk op de sluitingsdatum de meeste stemmen heeft gekregen, krijgt de René Carcan Publieksprijs.


TENTOONSTELLING EN CATALOGUS:

 • De geselecteerde kunstenaars zijn verzekerd van deelname aan de tentoonstelling René Carcan International Printmaking Prize.
 • De organisatoren zijn van plan een catalogus uit te geven, waarvan een exemplaar aan elke voor de tentoonstelling geselecteerde kandidaat zal worden toegezonden.
 • De kunstenaars zien af van het recht om hun werk te reproduceren voor de catalogus of voor publicitaire doeleinden.


Elke inschrijving geldt automatisch als aanvaarding van dit reglement.

Nadere informatie kan worden verkregen per e-mail op het volgende adres: helpdesk@renecarcan.org