Naar inhoud

Fonds René Carcan

In zijn streven om de grafische kunsten te bevorderen en meer bekendheid te geven kon de vzw ‘Espace René Carcan’ rekenen op de steun van de Koning Boudewijnstichting, die concreet vorm kreeg in de oprichting van het Fonds René Carcan. Het Fonds onderschrijft dan ook volledig het initiatief van de vzw om een Internationale Prijs voor Grafische kunsten René Carcan toe te kennen en kan in dat verband ook zelf aanvullende projecten organiseren: tentoonstellingen, publicaties, promotie, enz.

De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut die projecten en personen ondersteunt die streven naar een betere samenleving. De Stichting werd opgericht in 1976, naar aanleiding van het 25-jarige jubileum van koning Boudewijn, en wil op duurzame wijze bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit. Zij is gemachtigd om giften, schenkingen en legaten te ontvangen.

Het Centrum voor Filantropie van de KBS staat schenkers en de personen die hun belangen behartigen op een professionele manier bij. Het is de bedoeling dat mecenassen – zowel particulieren als bedrijven – vrijblijvend en in alle vertrouwen met hun vragen, voor hulp en deskundig advies bij het Centrum terechtkunnen.

Het actiedomein ‘Erfgoed’ van de Koning Boudewijnstichting heeft op die manier al meer dan zestig mecenassen geassisteerd bij de totstandkoming van projecten die het Belgische roerende, architecturale of natuurlijke erfgoed ten goede komen.

Espace René Carcan

De vzw 'Espace René Carcan' werd in 1990 opgericht door René Carcan (1925-1993) met als doel « de ontwikkeling van de gravurekunst ».

Twintig jaar na zijn overlijden besluit de Espace René Carcan, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, een ‘Internationale Prijs voor Grafische kunsten René Carcan’ te organiseren. De eerste editie daarvan zal plaatsvinden in 2014 waarmee de dierbaarste wens van de kunstenaar wordt ingewilligd.