Naar inhoud

De Espace René Carcan heeft alles in het werk gesteld om contact op te nemen met hen die auteursrechten hebben op de foto’s en illustraties die voor deze website gebruikt zijn. Mochten deze foto’s of illustraties gebruikt zijn zonder medeweten van de rechthebbenden dan kunnen deze personen zich richten tot contact@renecarcan.be. Om foto’s te reproduceren buiten de huiselijke kring moet u de toestemming vragen aan hun auteur, eveneens via het hiervoor vermelde e-mailadres. De meeste foto's zijn van Luc Schrobiltgen.